Sommer for dataungdom

Prosjekteier LANDSFORENINGEN UNGDOM OG FRITID

Tildelt sum kr 1 500 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om å skape meningsfylte sommerferieaktiviteter og sommerjobber for datainteressert ungdom, både digitalt på et nasjonalt nivå, og lokalt i samarbeid med flere kommuner. Det digitale kulturhuset NOVA er en nasjonal satsing fra Ungdom og Fritid og UKM i samarbeid med kommuner fra hele landet hvor ungdom mellom 13 – 20 deltar gratis. Vi ønsker å benytte denne plattformen for å tilgjengeliggjøre de lokale aktivitetene som foregår og bygge bro mellom digitale og fysiske tilbud.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.