Sommer golf for barn og unge

Prosjekteier ROMERIKE GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 190 000

Om prosjektet

Vi planlegger sommergolf for barn og unge i hele Romerike og spesielt rettet mot barn og unge i Aurskog-Høland kommune. Vi søker støtte til lønnsmidler til ungdommene som skal trenere på aktiviteten.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.