Sommeraktivitet i Hallingdal

Prosjekteier VIKEN IDRETTSKRETS

Tildelt sum kr 575 000

Om prosjektet

Nesbyen IL og Gol IL vil gå sammen om å arrangere aktivitetsdager for barn og unge i Hallingdal den første og siste uka i sommerferien.
Lokal ungdom vil få en avgjørende rolle både i planlegging og gjennomføring av aktiviteten. Tilbudet vil være gratis for deltagerne og vi legger opp til et aktivitetstilbud som treffer ulike målgrupper, også de som ikke er idrettsaktive. Arrangørene vil derfor samarbeide med andre lokale frivillige organisasjoner som Røde kors og Nesbyen Jeger og Fisk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.