Sommeraktivitet og sommerjobb

Prosjekteier HEMSEDAL FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 290 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om å tilby barn og unge i Hemsedal ett gratis sommerferietilbud. Tilbudet vil bestå av aktiviteter i nærmiljøet som høyt- og lavt parken, sykling, vi ferrata, kanoturer m.m. Vi vil benytte oss av utstyrssentralen til utlån av noe utstyr til disse aktivitetene. Vi vil ansette ungdom i sommerjobber som vil støtte med utstyrssentralen og i planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene for andre barn og unge i dalen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.