Sommeraktivitet

Prosjekteier FREDRIKSTAD TURNFORENING

Tildelt sum kr 220 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.