Sommeraktiviteter for felleskap og mestring <3

Prosjekteier FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

​​Vi søker støtte til sommeraktiviteter og samlinger for barn og unge i hele Norge, gjennomført i deres nærområder. Deltagerne er med på ulike aktivitetstilbud, møter andre jevnaldrende og lærer nye ting. Aktivitetene vil være noe som gir glede, mestring og fellesskap, legger til rette for vennskap og gode minner. Tilbudet er til de som ikke bruker andre fritidsaktiviteter. Det er barn og unge 13-20 år, i 6 regioner, med erfaringer fra å streve på skolen, barnevern, psykisk helsevern og politi.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.