Sommeraktiviteter på lisleby 2022

Prosjekteier BROBYGGER'N FRITID FREDRIKSTAD

Tildelt sum kr 95 000

Om prosjektet

Gjennom dagaktiviteter i sommerferien ønsker vi å lage små arenaer der barn og ungdom kan komme sammen
uavhengig av etnisk, kulturell og sosial tilhørighet. gjennom å samle et mangfold av barn og unge ønsker vi å
motvirke utenforskap. Vi ønsker å ta med barn på ulike aktiviteter i nærmiljøet. Det kan være klatring, bading på Kongsten, kino, minigolf, bypicnic.
osv. Vi ønsker også å engasjere ungdom som aktivitetsledere, slik at de kan tjene seg litt penger i ferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.