Sommereventyret i Klæbu 2022

Prosjekteier KLÆBU IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Sommereventyret i Klæbu er ett tiltak som skal gi barn og ungdom aktiviteter og jobb igjennom 5 uker i sommerferien. Vi ønsker å ha 4-5 aktiviteter de 5 ukene frem til skolestart som skal gi barna glede, mestring og sosialt. Alt er lavterskeltilbud for å gi ett tilbud til alle.
Ungdommer skal jobbe med barna og bli med i planleggingen av gjennomføringen. Barna skal få daglig tilbud 4 dager i uken i 5 uker.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.