Sommerferiekurs for barn og unge i Hurdal

Prosjekteier HURDAL KOMMUNE

Tildelt sum kr 116 000

Om prosjektet

Frivilligsentralen og kulturavdelingen i Hurdal kommune planlegger å tilby barn og unge en uke med Forskerfabrikkens aktiviteter. Forskerfabrikken tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i alderen 6-12 år. Vi ønsker å samarbeide med frivillige og lag/foreninger for å gjennomføre dette.
Vi ser for oss å engasjere ungdomsskole- og videregående elever slik at de kan være med å hjelpe til med gjennomføringen av aktivitetene.
Det blir to forskjellige kurs,Sommerlab og Forskerklubb/Sommerklubb.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.