Sommerferieturn

Prosjekteier SOLA TURN

Tildelt sum kr 252 000

Om prosjektet

Sola turn trenger støtte til å gjennomføre gratis ferieturn for barn i sommerferien

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.