Sommerfotball 2022

Prosjekteier SVOLVÆR IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangere åpne fotballøkter for barn og unge i alderen 6-19 år i sommerferien. Det stilles ingen krav til deltakelse på øktene. Alle er velkommen. For å kunne gjennomføre prosjektet ønsker vi støtte til å lønne aktivitetsledere (ungdommer), innkjøp av litt utstyr og bevertning (frukt).

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.