Sommerfotball

Prosjekteier VIGØR FK

Tildelt sum kr 46 800

Om prosjektet

Sommerfotball er en aktivitet som gjøres 4 ganger i uka gjennom hele juli. Her kan alle komme å vi deler inn i grupper etter hvor mange som kommer. Det er oppvarming, tekniske øvelser og fotballspill i 1,5 time 4 dager i uka. Vi trenger støtte for å få nok instruktører til å gjennomføre tiltaket. Av erfaring vet vi at mange barn- og unge er hjemme i sommerferien. Spesielt i bydelene Grim og Tinnheia som ligger lavt på levekårsundersøkelsen til kristiansand kommune.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.