Sommerglede

Prosjekteier UNIFY

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

De mest økonomiske sårbare barna tilsluttet UNIFY, får sjeldent delta på sommeraktiviteter eller reise på ferie. Hjemme,i lokalmiljøet inviteres barn og unge til aktiviteter 3 dager i uken hele ferien;da arangeres bading,grilling,besøk på aktivitetssentere,fotball, dans mm. UNFIY`s juniorledere vil tilbys jobb som assistenter til aktivitetslederne om økonomien tillater det.
UNIFY har planer om å ta med ungdom 10-18 år på ferieturer til Kragerø, også der vil juniorlederekunne tilbys jobb.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.