Sommergøy med ball!

Prosjekteier ROLVSØY IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 70 160

Om prosjektet

Fotball- og håndballaktiviteter for barn i alderen 8-14 år.
Gratis å delta og åpent for alle å være med i uke 25 i sommerferien!
Vi trenger støtte til leie og vask av bane ,garderober og klubbhus, kursing av instruktører, bevertning, honorar til instruktører og utstyr.
Honoraret går til ungdommer i alderen 16-20 år som har dette som sin sommerjobb.
Vi stiller med frivillige voksne.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.