Sommerleir 2022

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP HAUGALAND

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Prosjektet skal være å ha aktiviteter for barn i alderen 6 til 12 år. Behovet for tilbudet er stort, da vi ønsker å gi tilbud, der foreldrenes økonomi ikke teller, barn med minoritetsbakgrunn vil være en del av vårt tilbud. Barnefamilier har det ekstra tøft økonomisk.
Vi vil ha ulike aktiviteter hver dag, men vi starter med frokost hver dag kl.0930, så vil vi servere i 13 tiden middag. Vi avslutter dagene kl.15.00.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.