Sommermoro på Gjerpen

Prosjekteier GJERPEN IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 94 265

Om prosjektet

Gjerpen IF ønsker å arrangere en aktivitetsuke for barn 6-12 år 20.- 24 juni. Vi har et anlegg som inviterer til mangfoldig aktivitet. Tilbudet ble gjennomført med stor suksess i 2021 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Vi søker støtte til en uke med aktivitet og bespisning med ungdomsledere 14-17 år som instruktører. En voksen hovedansvarlig veileder instruktørene. Den 24 juni er Gjerpen IF hovedarrangør av Generasjonslekene i Skien og ønsker å knytte den dagen opp mot sommermoro for barm

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.