Sommer’n tjueto

Prosjekteier KRISESENTERSEKRETARIATET

Tildelt sum kr 1 984 341

Om prosjektet

Dette handler om å gi barn/unge av voldsutsatte beboere og brukere på 29 krisesentre trygge, inkluderende og gode opplevelser – i streben etter å normalisere ferien i en vanskelig og sårbar livssituasjon. Siden beboerne og sentrene selv har meget stram økonomi avhenger muligheten for disse aktivitetene av pengestøtte.

«Sommer’n tjueto» dreier seg om å aktivisere ved å være deltakende på veien til et bedre liv, psykisk og fysisk; redusere utenforskap og styrke jeg-følelsen hos de unge.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.