Sommerskole i tennis

Prosjekteier MANDAL TENNISKLUBB

Tildelt sum kr 58 672

Om prosjektet

Klubben skal arrangere gratis sommerskole i tennis på lik linje med hva klubben arrangerte i fjor sommer. Klubben forsøker i størst mulig grad at dette tilbudet skal være helt gratis slik som i fjor sommer, men dette er avhengig av støtte til prosjektet.

Klubben trenger derfor støtte til 2 trenere, baller samt diverse utstyr for at dette skal la seg gjennomføre.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.