Sommeruka i Drammen

Prosjekteier STIFTELSEN BLÅ KORS DRAMMEN

Tildelt sum kr 87 884

Om prosjektet

Målet med sommeruka i Drammen er å legge til rette for en trygg og meningsfull feriehverdag. Aktivitetene skal bidra til mestring og positive opplevelser. Valg av aktivitet skal bidra til inkludering gjennom sosial utjevning. Det legges vekt på nok voksenressurser til å følge opp slik at barn som ofte faller utenfor kan oppleve mestring og sosialt felleskap.
Det vil bli benyttet metoder fra kunst og utrykksterapi for å skape et godt gruppefellesskap

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.