Strandaktiviteter for barn med innvandrerbakgrunn

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP ASKER OG BÆRUM

Tildelt sum kr 87 000

Om prosjektet

Prosjektet handler om flere ting. Vi ønsker å gi barn av innvandrerforeldre mulighet til å komme seg til stranden for å leke på land og i vannet i trygge rammer,samtidig som ungdom med innvandrerbakgrunn eller flyktningestatus (hvor av flere er enslige mindreårige) kan få en sommerjobb der de også kan få oppleve det som er fint med norsk natur og naturaktiviteter. Vi ønsker også å gi sårbar ungdom mulighet til språkpraksis i en sommerjobb i trygge rammer med støtte av kjentfolk.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.