Svømmekurs for barn

Prosjekteier VÅGSBYGD SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangere 12 gratis svømmekurs for barn fra lavinntektsfamilier i 4 uker i juli.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.