Tre fete aktivitetsuker – fra 8-19 år

Prosjekteier FET IDRETTSLAG HOVEDSTYRET

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Uke 26: En Fet kombiuke for barn(8-12 år), 5 aktiviter/5 dager. 100 plaser
Uke 32: En Fet sommeruke for ungdom(12-16 år). 15 aktiviteter/5 dager. 200 dagplasser
Uke 32: Åpent hengested(16-19 år). 10 aktiviteter/5 dager. 50 dagplasser.
Sommerukene er gratis. Vårt hovedmål er gi positive opplevelser til barn og ungdom i et trygt miljø. Vi søker støtte til å dekke lønnskostnader ungdomsledere, lunsj, transport og noe utstyr
I årets søknad dekker vi aldersspennet 8-19 år fordelt på 3 aktivitetsuker

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.