Unike sommer minner for barn i lavinntektfamilier

Prosjekteier FLAM NORGE

Tildelt sum kr 52 000

Om prosjektet

Mange av deltakerne våre opplever å føle seg utenfor og ensomme, spesielt om sommeren. Med koronaviruset har denne gruppen blitt spesielt utenfor, da de til vanlig benytter seg av lavterskeltilbud i bydelene som i over lengre tid har holdt stengt. smittevernstiltak.

Vi ønsker å tilby et variert tilbud, hvor vi tilbyr aktiviteter som deltakerne ellers ikke får mulighet til å benytte seg av, men også aktiviteter som viser til hvordan vi kan oppleve unike sommerminner ute i fine nærområder.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.