Viksdalen Sommarferie

Prosjekteier VIKSDALEN IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 36 900

Om prosjektet

Vi tenkjer å lage ein god start på ferien for barn ved å arrangere ei variert, trygg og aktiv ferieveke i nærområdet. Tilbodet er ope for barn i bygda vår og nabobygdene slik at ein kan møte andre på same alder. Aktivitetane vil vere tilpassa ulike aldrar og nivå. Det er også kjekt å kunne tilby ungdommar ein sommarbjobb på Viksdalen, det finst det ikkje så mange av. Vi treng pengar til å løne ungdommar som skal ha ansvar, for å dekke nokre leigeutgifter og til måltid.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.