4H-grønne aktiviteter

Prosjekteier 4H NORDLAND

Tildelt sum kr 260 000

Om prosjektet

Vi vil tilby friluftsaktiviteter fire steder i fylket og trenger pengestøtte til utstyr og lønn til ungdommer i sommerjobb

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.