A-larm Sommeråpent for barn og unge

Prosjekteier A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

Tildelt sum kr 196 000

Om prosjektet

Mulighet til å gjennomføre faste sommeraktiviteter i Stavangerområdet gjennom hele sommeren. Da særlig rettet mot sårbare barn og unge, som av ulike grunner ikke har samme mulighet som andre barn. Vi vil gjøre aktiviteter lokalt og ha fokus på mestring og gode ferieopplevelser gjennom hele sommeren

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.