Abloom sommerdager 2021

Prosjekteier ABLOOM

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Abloom ønsker gir et gratis tilbud om opplevelsesrike sommerdager. Vi ønsker flyktninger, familier som har en funksjonsnedsettelse, og barnefamilier under fattigdomsgrensa velkommen. Vi sørger for inngangsbilletter, transport og skape sommerjobber for ungdommer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.