Aktiv Ferie 2021 – aktiv resten av livet.

Prosjekteier GRINI GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 250 058

Om prosjektet

Vi ønsker å trekke til oss barn og ungdommer som normalt ikke ville tenkt på å spille golf. Lavterskel dagtilbud for de som er hjemme hele eller deler av skoleferien.

Pengestøtte søkes til aktivitetene, nødvendige sommerjobber og prosjektledelse for Aktiv Ferie 2021 blir helt gratis sommerferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.