Aktiv i Alver med BUA

Prosjekteier Alver kommune

Tildelt sum kr 271 958

Om prosjektet

Vi opplever stor auke i utlån og ønsker å halde opent fleire dagar i veka i sommarferien for å vere eit tilbud til born og unge. Vi søker om lønnsmidlar til ungdommar som kan halde BUA opent i ferien.Vi søker og midlar til å arrangere SUP-kurs og våtkortkurs for ungdom,samt innkjøp av noko utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.