Aktiv med aktiviteter

Prosjekteier Horten Frivilligsentral

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Vi holder på å etablere en utlånssentral i sentrum og har allerede noe utstyr på plass. Nå ønsker vi å engasjere ungdom i et sommerjobb prosjekt hvor de får ansvar for å jobbe fram gode aktiviteter som barn og unge kan være med på. Vi trenger penger til lønn og utstyr til sommeraktiviteter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.