Aktiv sommarferie

Prosjekteier SOLUND KOMMUNE

Tildelt sum kr 65 000

Om prosjektet

I samarbeid med Solund Idrettslag skal vi skal engasjere ungdommar til å lage sommaraktivitetar for born. I kommunensenteret har vi ein stor fin idrettspark som kan nyttast.
Vi vil engasjere ungdommar til å lage aktivitetar for born, og vil søke om tilskot til å lønne dei ansvarlege ungdommane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.