Aktiv Sommer 2021

Prosjekteier Meråker Events

Tildelt sum kr 92 600

Om prosjektet

Vi vil gjerne utføre noe av det samme som vi gjorde i fjor med midlene vi fikk av dere da. Dette ble en kjempesommer, som oversteg all vår forventning. Målet er at så mange familier som mulig vil se tilbake på sommeren med gode minner, uten at det skal koste dem noe.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.