Aktivitetscamper i SKUR13 sommer 2021

Prosjekteier OSLO SKATEBOARDFORENING

Tildelt sum kr 162 100

Om prosjektet

A Gjennomføre aktivitetscamper – uke 27, 28 og 31 i SKUR13
5 dager med aktiviteter kl. 10-14, opplæring, mestring og moro i fokus – Pengstøtte til gjennomføring, honorarer til instruktører, gratis lunsj
B. Dele ut gratis utstyr m/how to videoer – Vi søker om 40 hjelmer og skateboard til å dele ut.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.