Aktivitetsdagar i Breim

Prosjekteier BREIMSBYGDA IL

Tildelt sum kr 85 000

Om prosjektet

Breimsbygda il ynskjer å arrangere aktivitetsdagar i Breim sommaren 2021. Dette skal vere ei aktivitetsveke for barn og unge i alderen 7-16 år som gjennom fem dagar skal få prøve ut ei rekke aktivitetar både innandørs, på fjellet, på idrettsanlegga våre, i nærmiljøet og på vatnet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.