Aktivitetsuke for barn

Prosjekteier SOGNDAL IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 99 300

Om prosjektet

En aktivitetsuke i Sogndal og omegn for barn i sommerferien. Skal gi barn opplevelse av mestring og glede ute. Det er lavterskel, tilpasset behov og nivå for alle. De skal oppleve et sosialt felleskap der alle er inkludert. Trenger støtte til transport, mat, leie av utstyr og lønning.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.