Aktivitetsuke i Kvam IL

Prosjekteier KVAM IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 177 500

Om prosjektet

KIL har et ønske om å gjennomføre en aktivitetsuke for barn- og ungdom sommeren 2021.
KIL vil rekruttere 3 aktivitetsledere som planlegger innhold og gjennomføring av aktivitetsuka. For å lykkes trenger vi pengestøtte til lønn til aktivitetsledere, leie av lokaler, innkjøp av mat og utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.