Aktivitetsuke på de grønne øyene

Prosjekteier MASTRA IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 168 500

Om prosjektet

Mastra IL ønsker å gi et aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet i sommeren 2021! Aktivitetsuken skal samle barn og unge fra de grønne øyene med ulike aktiviteter gjennom uken. Tilbudet er for alle barn og unge, samtidig som vi tilbyr sommerjobb for ivrige ungdommer!

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.