Aktivitetsuke Svalbard 2021

Prosjekteier SVALBARD TURN IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 62 456

Om prosjektet

Aktivitetsuka finner sted første uka etter skoleslutt, og er et tilbud for byens barn og unge i alderen 10-13 år, som ikke er omfattet av et SFO tilbud når skoleferien starter. Mange fastboende barn og unge har utenlandsk fastlandsadresse og vil dermed være forhindret fra ferieopphold på fastlandet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.