Alle tilbake på banen

Prosjekteier NORE NESET IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Korona-pandemien har prega verda sidan mars 2020, og vil også prega oss i tida som kjem. Idrettslaget er opptatt av å motvirka fråfall frå idretten, og vil også i sommaren 2021 arrangera gratis sommartiltak gjennom skuleferien. Vi vil få alle tilbake på banen!

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.