Åpen hall og ung jobb

Prosjekteier Alver kommune

Tildelt sum kr 217 400

Om prosjektet

Vi driv fem fritidsklubber for ungdom og barn. I feriane har vi ulike tilbud til både barn og unge. Åpen hall er eit av dei tilbuda vi prøver å ha gjennom året. Derfor ønskjer vi tilskudd til å kjøpe meir utstyr til åpen hall og til å ansette ungdom i Ung Jobb til å arbeide på åpen hall i sommer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.