Artut Hele Juli

Prosjekteier RØROS IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Basistrening med hovedvekt på fotballaktivitet hver ukedag i hele juli. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet og inkludering for alle, slik at alle har noe å glede seg til og alle kan få delta i
aktivitet sammen med andre også i sommerferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.