Aspirantkurs korps sommer 2021

Prosjekteier NARVIK SKOLEKORPS

Tildelt sum kr 27 000

Om prosjektet

Prosjektet sikter seg inn mot barn som ønsker å spille et instrument sammen med andre, korpset stiller instrumenter til lån under kurset og det er ungdommer som spiller i korpset som vil være instruktører under aspirantkurset. Det søkes om penger til lønn for ungdommene og mat og drikke til alle.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.