Augustdans

Prosjekteier HALLINGDAL DANSEKOMPANI

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

Augustdans har som målsetting å styrke dans som kulturarv, kunstnerisk uttrykk og samværsform. Det er et mål å stimulere til dans som sosial aktivitet og som kunstnerisk uttrykksform. Denne campen er etablert for å gi alle barn og unge muligheten å møte dans og gi de mulighet til nye opplevelser.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.