Barnetrimmen

Prosjekteier Meløy frivilligsentral

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

Meløy frivilligsentral samarbeider med Kultur og folkehelse i kommunen om å etablere en turkonkurranse for barnefamilier. Turgåing og friluftsliv har hatt økt oppslutning under pandemien. Vi ønsker derfor i år å etablere en egen konkurranse for barnefamilier. Vi trenger støtte til premier til barna.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.