BaseCamp Vestold 2021

Prosjekteier DNT VESTFOLD

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

BaseCamp handler om å nå nye ungdommer og inspirere disse til et aktivt friluftsliv. Dette gjennom en teltleir med et mangfold av friluftsaktiviteter på dagtid og leiraktivitet på kvelden. Vi har behov for pengestøtte for at tilbudet skal være gratis og tilgjengelig for alle.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.