Blå mestring

Prosjekteier VETERAN MØTER VETERAN

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Vi ønsker å viderutvikle prosjektet blå mestring til å inkludere enda flere. Mestringsfølelsen, gleden og vennskapene som blir dannet er noe vi brenner for. Det at barn/ungdom får testet egne grenser og utfordret seg er noe dette prosjektet søker å oppfylle. Dette er mestring på og ved vannet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.