BUA Selbu Aktivitetsuke 2021

Prosjekteier BUA Selbu

Tildelt sum kr 282 000

Om prosjektet

BUA Selbu planlegger i samarbeid med My Adventure, Selbu Ballklubb og Selbu Jeger- og Fiskeforening , en Aktivitetsuke for barn og unge den første uka i skoleferien. 21.-25. juni 2021.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.