Dale Oen Junior Academy Øygarden

Prosjekteier DALE OEN EXPERIENCE

Tildelt sum kr 298 744

Om prosjektet

Vi vil ila 3 dager bygge ungdommer med Dale Oen Skills (omsorg, mot, empati, selvhevdelse, ærlighet, samarbeid, humør, kreativitet, ydmyket, selvkontroll, ansvarlighet), ferdigheter som trengs for å være en god medborger og skape sosial bærekraft i det 21 århundre, gjennom fysisk aktivitet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.