DBK SommerCamp 2021

Prosjekteier DRAMMENS BALLKLUBB

Tildelt sum kr 201 850

Om prosjektet

Drammens ballklubb har over mange år jobbet med tiltak for inkludering, bevegelsesglede og breddetilbud. Med klubbens visjon «Den du er, er bra nok for oss» søker vi stadig etter tiltak som kan involvere flere i aktivitet og sosiale arenaer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.