Dungeon and Dragons

Prosjekteier Lier Frivilligsentral

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Opplæring og spill av rollespillet Dungeon and Dragons. Vi lager en ukes sommer camp på V2, med mulighet for overnatting for deltakerne. Vi trenger pengestøtte til lønn av kursholder, noe utstyr og mat til deltakerne.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.